Sportief beleid & huisregels

Spelregels

INLEIDING

Dit document bepaalt de manier waarop onze club wenst om te gaan met de sportieve dagdagelijkse elementen in de voetbalwereld van onze jeugd. Het is een update van het exemplaar van vorige seizoenen.

Inhoudsopgave:

Huidig Sportief Beleid zal jaarlijks herzien worden, aangepast waar nodig en bijgewerkt waar opportuun.

1. DOELSTELLINGEN

 1. Een goede opleiding geven aan iedere jeugdspeler
 2. Elk seizoen een maximale individuele en collectieve progressie realiseren van het voetbalvermogen van iedere jeugdspeler
 3. De doorstroming bewerkstelligen naar de kern van de Beloften/Eerste Ploeg van gemiddeld drie jeugdspelers per seizoen
 4. Constant het huidige trainersbestand aanmoedigen om bij te scholen, eventueel door cursussen te organiseren via de Bond op eigen terreinen
 5. Een 75% gediplomeerd trainersbestand te verkrijgen op relatief korte termijn (target = seizoen 2023-2024)
 6. Met de jeugd op regionaal niveau spelen, indien de ploeg het aankan op de hoogst mogelijke niveaus en met deelname aan de jeugdcup

2. GEDRAG

De begroeting en het afscheid nemen tussen speler en trainer, afgevaardigde, jeugdcoördinator, TVJO en ouders kan het best gebeuren door het geven van een hand; de omgang tussen hen dient bovendien te gebeuren op een beleefde en fatsoenlijke manier.

Elke speler en ouder moeten de integriteit van de club respecteren en ze mogen zich niet negatief uitlaten of laster verkondigen over KVVZ.

Het gebruik van alcohol voor personen onder de 16 jaar is verboden.

Het bezit en/of het gebruik en/of het dealen van drugs zal aanleiding geven tot schorsing of uitsluiting; de ouders zullen onmiddellijk verwittigd worden en er zal aangifte gedaan worden bij de politie.

Wij verwachten van alle leden van KVV Zomergem-jeugd dat ze onze tegenstrevers met de nodige Fair Play zullen behandelen en dat ze respect zullen vertonen ten overstaan van de scheidsrechters.

Aan de ouders en de supporters willen we vragen om onze voetballertjes met veel enthousiasme te komen aanmoedigen, ze te steunen bij tegenslag en ze te feliciteren bij goede prestaties, maar dit te doen met de nodige dosis relativiteit.
“We vragen echter ook met aandrang om de coaching aan de trainers over te laten”

3. REGLEMENTEN KBVB

 • Het bondreglement schrijft een aantal regels voor die strikt moeten gevolgd worden op straf van boete en/of schorsing van de wedstrijd, deze regels zijn :
 • Indien een speler geen geldige id-kaart kan voorleggen bij wedstrijden mag hij niet spelen (vanaf U15)
 • Het dragen van uurwerken, kettingen, armbanden en piercings is verboden tijdens training en wedstrijd
 • Spelen en trainen met voetbalschoenen voorzien van metalen noppen is verboden voor de U6 tem de U15
 • Het dragen van beenbeschermers tijdens training en wedstrijd is verplicht
 • Tijdens de wedstrijden moeten de kousen worden opgetrokken en de trui moet in de broek

4. TRAINERS

De trainer is baas over zijn groep op het veld en in de kleedkamer

Hij leidt de trainingen en coacht de wedstrijden van zijn groep
Hij smeedt van zijn groep een enthousiast team
Hij past het intern reglement toe
Hij zorgt ervoor dat de bondsreglementen gerespecteerd worden
Hij volgt de aanbevelingen op van de TVJO en de Jeugdcoördinator
Hij geeft uitdagende, gevarieerde en aangename trainingen met nuttige oefeningen
Hij motiveert zijn spelers om bij te leren en progressie te maken
Hij rookt niet en drinkt geen alcohol tijdens de trainingen en de wedstrijden
Hij is bereid om opleidingen te volgen

5. TRAININGEN

Iedere ploeg traint 2x in de week tussen de 50’ en de 90’ per sessie, als volgt :
(U4-U5 en U6 = 40 à 50’; U7, U8, U9 = 60’; U10, U11en U12 = 75’ U17 en U21 = 90’)
Elke speler is 15 minuten voor de aanvang van de trainingen in de kleedkamer aanwezig, zodat de trainingen STIPT op het geplande tijdstip kunnen aanvangen.

Op onze website worden volgende gegevens weergegeven:

 • De gegevens van de trainers (naam, adres, GSM, email)
 • De indeling van de trainingen per ploeg, per dag en per uur
 • De verdeling van het trainingsveld per ploeg

6. KLEEDKAMERS

In de kleedkamer moet men zich rustig gedragen en naar de trainer luisteren.De kleedkamer moet er altijd netjes bij liggen, tassen onder de banken, kledij aan de kapstok, enz.

Het nodige respect moet er zijn voor de installatie en voor het materiaal van de medespelers.

Na afloop van de training of de wedstrijd wordt er aangeraden om zich te douchen. Na elke training en thuiswedstrijd moeten de schoenen buiten afgeklopt worden, vooraleer het kleedkamerblok te betreden. Schoenen en/of kledij reinigen in de wasbakken of onder de douche is niet toegestaan!

In de kleedkamer wordt er niet gerookt en geen alcohol gedronken.

De ouders komen niet in de kleedkamer.(Uitzondering voor de U4-U5, U6, U7 en U8).

7. WEDSTRIJDEN

Bij thuiswedstrijden moeten de spelers minimum 30’ (U6 tot U9) of 45’ (U10 tot U12) of 60’ (U17 en U21) vóór de aanvang van de wedstrijd in de kleedkamer aanwezig zijn. Bij uitwedstrijden bepaalt de trainer het uur en de plaats van samenkomst zodat de spelers ook evenveel minuten vóór de wedstrijd in de kleedkamer aanwezig kunnen zijn.
De tolerantie op te laat komen is VIJF minuten, anders dreigt een plaats op de bank!

De trainer laat na de laatste training van de week de selectie weten aan de spelers en bevestigt dit aan de ouders (via email, WhatsApp, SMS of papiertje).

De verplaatsingen gebeuren met de wagens van de trainer en van de ouders.
We vragen aan onze chauffeurs zich te houden aan het politiereglement en niet te roken in de wagen in het bijzijn van de kinderen.

Bij alle wedstrijden moeten spelers en trainers zich aanbieden in de gekregen uitgangskledij van KVVZ.

In de wedstrijdvormen 5v5 mogen er max 3 wisselspelers opgesteld worden.
In de wedstrijdvormen 8v8 max 4.
In de wedstrijdvormen 11v11 max 4.
Wisselen is onbeperkt en constant mogelijk bij stilliggende bal, op het teken van de scheids, uitgenomen bij de U17 & U21, waar alle wisselspelers VERPLICHT op het terrein moeten gebracht worden tijdens de time-out van de eerste helft EN tijdens de time-out van de tweede helft.

de trainers trachten alle spelers EVENVEEL te laten spelen

8. NIVEAU CODE VAN DE PLOEGEN BEPALEN

Seizoenstart september

Helaas dienen in mei al de ploegen ingeschreven te worden en dus ook de niveaucodes bepaald te worden. Op basis van vorig seizoen en in samenspraak met de trainers zullen de sportief verantwoordelijken van de jeugdopleiding de niveaucodes bepalen.

Helaas valt het voor …

 • dat een betere speler(s) vertrekt naar een provinciale club in de zomerstop en dat daardoor het niveau van ons eigen team zakt daarom zijn we voorzichtig met het inschrijven van ploegen in niveau 3.
 • dat de voetbalfederatie Vlaanderen ons indeelt in een hoger of lager niveau dan we gevraagd hebben. bv: Als er 10 teams vragen om op een bepaald niveau te spelen terwijl er maar 8 teams in die reeks kunnen moeten er dus ergens anders 2 teams ingedeeld worden.
Seizoenstart januari

9. SPELSYSTEMEN

Bij de jeugd hanteren we drie spelsystemen die vanaf de (U7, U8 en U9) compatibel evolueren via de (U10, U11 en U12) naar de (U15 en U17 en U21), waar het “volwassen” voetbal wordt gespeeld.

Bij KVV Zomergem, waar onze eerste ploeg in een 1-4-3-3 systeem speelt, zijn deze jeugdsystemen als volgt :

 • U8 en U9 : 5 tegen 5 (1 keper en 4 veldspelers), systeem genaamd “vogeltje” = (kopje, 2 vleugeltjes, staartje).
 • U10, U11 en U12 : 8 tegen 8 (1 keeper 7 veldspelers), systeem genaamd “dubbele ruit” (3 voorspelers, 1 midden (de nr 10) en 3 achterspelers).
 • U17 en U21 : 11 tegen 11 (1 keeper 10 veldspelers) klassiek systeem genaamd 1-4-3-3.

De U4-U5 speelt geen wedstrijden, maar houdt een “voetbalkermis”

De U6 speelt dribbelvoetbal 2v2 in “matchen” onderverdeeld in perioden van 2×3’ met 2’ rust tussentijds

De U7 speelt dribbelvoetbal 3v3 in wedstrijdjes onderverdeeld onder perioden van 2×6′ met 3′ rust tussentijds.

De U8 en de U9 spelen 5v5 (4 x 15’)

De U10, U11, U12 en U13 spelen 8v8 (4x 15’)

De U15, de U17 en de U21 spelen 11v11 (4x 20’)

De U21 speelt 11v11 (2 x 45’)

10. KLEDIJ/MATERIAAL

Elke speler wordt verzocht om zelf voetbalschoenen en beenbeschermers aan te kopen.

KVVZ-Jeugd heeft een akkoord met kledijsponsor Patrick via Brandsfit sinds 2018-’19 en tot seizoen 2028-2029. De club stelt een voetbaluitrusting ter beschikking, bestaande uit een trui, een broekje en kousen. De kousen zijn persoonlijk en de spelers nemen ze telkens mee naar huis om te wassen en te onderhouden. De ouders van de teams zorgen ook voor het wekelijks wassen van de wedstrijdkledij (broekje en trui), eventueel volgens een onderling afgesproken beurtrol. Vanaf dit seizoen is er weldra op onze website ook de mogelijkheid om extra Jartazi trainings-kledij aan te kopen.

Elke speler draagt een trainingspak in de kleuren van de club, die altijd moet gedragen worden bij wedstrijden thuis of op verplaatsing.
Op training draagt iedereen gepaste eigen kledij. De ouders worden aangeraden om de eigen kledij te voorzien van een naam of herkenningsteken.
Na elke training en thuiswedstrijd moeten de schoenen buiten afgeklopt worden, vooraleer het kleedkamerblok te betreden.

Het trainingsmateriaal wordt bewaard in bergruimtes. Elke trainer zorgt er voor dat het gebruikte trainingsmateriaal, na de trainingen en/of de wedstrijden, op hun toegewezen plaats terug gezet wordt.

De trainers zijn aansprakelijk voor de ballen die hen gegeven werden (gemerkt en genummerd). Bij verlies van een bal moet de trainer een vergoeding betalen ter waarde van de verloren bal.

11. AFWEZIGHEDEN

De aan- en afwezigheden op trainingen/wedstrijden/tornooien worden door de trainers genoteerd en maandelijks ter beschikking gesteld van de coördinator.

Elke te voorziene afwezigheid moet voorafgaandelijk aan de trainer gemeld worden, de reden wordt erbij vermeld. In geval van ziekte wordt naar best vermogen de duur van de afwezigheid doorgegeven.

Niet op voorhand gemelde afwezigheid op een training/wedstrijd/tornooi geeft altijd aanleiding tot een passende sanctie (bankzitten of thuisblijven bij match).

Een speler die op de laatste training voor een wedstrijd afwezig was, moet zelf de trainer contacteren om te weten of men al of niet moet spelen en wat de consignes zijn voor de komende wedstrijd.

Wij hechten veel belang aan de schoolresultaten. Deze primeren ten allen tijde. In de examenperiodes is het, na voorafgaandelijke melding, toegelaten om minder te trainen zonder daarvoor een sanctie op te lopen.

12. BLESSURES

Een ongeval op training/wedstrijd/tornooi, waarbij een van onze spelers een ernstige blessure oploopt, moet schriftelijk gemeld worden. Elke ploeg moet aangifteformulieren bij zich hebben die, volledig ingevuld door de ouders en door een dokter, moeten PERSOONLIJK overhandigd worden aan onze GC (Marc De Walsche) binnen de 48 uur. Details over de te volgen procedure zijn te lezen op onze website onder Documenten/Blessure.

Na de heling van de blessure waarbij een ongevallenformulier werd ingevuld, kan men pas opnieuw deelnemen aan trainingen/wedstrijden/tornooien als er een doktersattest van genezing is binnengebracht bij de trainer en bij de GC. (gegevens beschikbaar op onze website).

13. AFGELASTINGEN

Op onze website en facebookpagina zal DAGELIJKS, rond 17u, aangegeven worden of de TRAINING afgelast werd of gewoon doorgaat. Raadpleeg dus onze website/facebookpagina in de periodes van slecht weer.

Tijdens de winterperiode heeft de KBVB ook schikkingen getroffen om informatie over eventuele afgelaste WEDSTRIJDEN te verkrijgen. Onze website zal ook aangeven of er afgelaste wedstrijden zijn van onze jeugdploegen.

Ingeval men onze website niet kan raadplegen kunnen ook volgende kanalen gebruikt worden:

14. SPEELGELEGENHEID

Het basisprincipe is dat op elke speeldag zoveel mogelijk spelers effectief spelen. Dus, indien er te veel spelers zijn in een bepaalde ploeg, moet er gestreefd worden om zo weinig mogelijk spelers thuis te laten.

Elke jeugdspeler speelt evenveel.

In dergelijk geval moet er geprobeerd worden om spelers een categorie hoger of lager te laten spelen om alzo iedereen zoveel mogelijk speelgelegenheid te geven.

Desnoods zal een beurtrol moeten opgesteld worden waar, zonder uitzondering, iedereen een thuiswacht zal krijgen.

Vooraleer echter dat dergelijke beslissing zal worden genomen, moet men eerst rekening houden met de aanwezigheden op de trainingen; een element in de beslissing dat een overheersend belang heeft.

De trainer zal in samenspraak met de TVJO de speciale gevallen beoordelen en een beslissing nemen.

15. OUDERS

De ouders van elke speler worden met aandrang gevraagd om op een positieve manier te supporteren, de ploeg van hun kind sportief te steunen en de trainer rustig zijn werk te laten doen.
We vragen echter ook met aandrang om de coaching aan de trainers over te laten.

Wij vragen ook dat ouders en spelers van KVVZ geen bekritisering of andere negatieve opmerkingen plaatsen op sociale netwerksites zoals facebook, twitter, … .

Wijzigingen in de kenmerkende gegevens (adres, GSM, email, etc) van ouders en/of spelers moeten zo snel mogelijk doorgegeven worden aan de Jeugdcoördinator en de trainer.

De ouders worden ook nog gevraagd om hun kind te stimuleren om STIPT aanwezig te zijn op trainingen, wedstrijden en andere afspraken.

Ze worden aangeraden om evenwicht te brengen tussen de sporteisen en de behoeften van gezin en school.

Er moet ook voor gezorgd worden dat de spelers voldoende rust hebben en gezonde voeding krijgen.

Wij rekenen op de ouders om de club te steunen door voor vervoer te zorgen op verplaatsing en door aanwezig te zijn op wedstrijden en ACTIVITEITEN die door de club worden georganiseerd, waarvoor onze grote dank!

Indien er zich sportieve problemen stellen of vragen zijn over onze sportieve werking, kan men zich steeds wenden tot de trainer en indien nodig tot de TVJO om een gepaste oplossing of antwoord te verkrijgen.

16. HUISWERK

Men wordt geen echt goeie voetballer met twee trainingen en een matchke per week! Er is duidelijk meer nodig dan dat.
Daarom worden onze spelers aangeraden om thuis (of op school of op een pleintje) de techniek en de conditie wat aan te scherpen.

Vergeet de YouTube kanalen niet te bezoeken. Zoek “techniektraining”.

17. SANCTIES

Jammer genoeg bestaat er geen enkel goed reglement zonder een hoofdstuk “sancties”! Hieronder vinden jullie welke sancties er zullen genomen worden bij gebeurtenissen die voor ons niet door de beugel kunnen:

 1. Spelers moeten hun sport beoefenen op een gezond agressieve manier, maar… ongecontroleerd geweld, overdreven agressie of onbehoorlijk gedrag worden bestraft met onmiddellijke verwijdering van de training of wedstrijd; bij herhalingen kunnen schorsingen van de belhamel genomen worden, desnoods schrapping.
 2. Het niet naleven van het interne reglement en/of de bondsreglementen door spelers en trainers zal een gepaste sanctie tot gevolg hebben, opgelegd door de jeugdcoördinator en TVJO, na samenspraak met het jeugdbestuur.
 3. Zoals reeds vermeld onder punt 10 AFWEZIGHEDEN zullen spelers die ongeoorloofd afwezig zijn op trainingen/wedstrijden/tornooien “gestraft” worden door op de bank te moeten plaats nemen of door eenvoudig weg thuis te moeten blijven.
 4. De ouders zullen aangesproken worden wanneer er een voorval is dat aanleiding kan geven tot een sanctie.

18. SCOUTING/AANWERVING

Het is voor onze club van groot belang dat er elk seizoen een voldoende instroom is van nieuwe spelers om onze doelstellingen te kunnen halen. Daarom worden er het ganse seizoen door activiteiten georganiseerd met de bedoeling om onze jeugdwerking te promoten. De beste reclame is echter de mond-aan-mond reclame van actieve spelers tegenover hun vriendjes, buren en schoolkameraden. Daarom is het nodig dat er een positieve wind waait door onze jeugdcategorieën en dat onze jeugdwerking kwaliteitsvol is.

Ook onze trainers vervullen een rol bij het aanwerven van nieuwe spelers; telkens we een wedstrijd spelen tegen één van onze buurgemeenten moeten ze de namen van talentvolle spelertjes van de tegenpartij noteren en doorgeven aan de TVJO. De bedoeling is dat onze TVJO dan contact neemt met de ouders van dat spelertje en eens polst of er interesse zou kunnen zijn om hun kind volgend seizoen naar KVVZ te transfereren om alzo onze rangen te komen versterken.

Hoe beter onze jeugdwerking is hoe gemakkelijker we daarin zullen slagen.

19. SPELER EVALUATIES

De spelers worden geëvalueerd en besproken op de trainersvergadering met de sportieve leiding van de jeugdwerking.
Vanaf U15 spelers worden onze grootste talenten gemeld aan de sportieve cel van de fanion, het kan belangrijk zijn dat men daar weet wat er in de wachtzaal zit uit eigen kweek.

20. VOETBAL SPELEN BUITEN DE CLUB

Spelers die zaalvoetbal wensen te spelen mogen dat doen als het niet ten nadele is van de trainingen en wedstrijden van hun ploeg bij KVVZ.

Bij blessures kunnen ze echter geen aanspraak maken op de verzekering die ze hebben voor veldvoetbal bij de KBVB.

Spelers die een uitnodiging ontvangen om te testen bij een andere club dienen hun trainer en de TVJO in te lichten.
Het is niet de bedoeling om dit te weigeren, maar wij willen geïnformeerd zijn en in regel met de verzekering.

21. TIEN SLEUTELBEGRIPPEN VOOR VOETBALLERS

Techniek Automatismen
Snelheid Conditie
Samenspel Mentaliteit
Team spiritDiscipline
TactiekFun

22. KLACHTEN

Klachten over de jeugdwerking, trainers, spelers, evenementen, wedstrijden zullen altijd behandeld worden.
U kan de TVJO of jeugdcoördinator aanspreken ofwel e-mailen op tvjo.vvzomergem@hotmail.com.

23. PORTRETRECHT

Spelers (of wettig vertegenwoordiger indien -18j) die zich aansluiten bij onze club geven automatisch de toestemming om het publiceren van foto’s en video’s op sociale media en onze website om onze club “KVV Zomergem” in de kijker te zetten. Wie dit liever niet wenst kan dit via e-mail laten weten aan een jeugdbestuurslid.

Scroll naar boven