Bestuur

Hoofdbestuur

VOORZITTERErwin De Fruyt
ONDERVOORZITTERCarlo Mattheeuws
SPORTIEF VERANTWOORDELIJKEWim Van De Velde
TERREINVERANTWOORDELIJKEJohan Vervynck
SECRETARISPhilippe Van De Veire
VERANTWOORDELIJKE KANTINE Adele Van Hecke
GERECHTIGD CORRESPONDENT Marc De Walsche

Jeugdbestuur

JEUGDVOORZITTER Andy De Baere
JEUGDCOÖRDINATOR/TVJO/SecretarisCedric De Bouvre
Ondersteunend JEUGDCOÖRDINATOR Gezocht!
ADMINISTRATIEF ONDERSTEUNERKoenraad Georges
TORNOOIVERANTWOORDELIJKE Quintus Lebeuf
SPONSORING Yves Berth / David Vervynck
EVENEMENTENQuintus Lebeuf
KLEDIJ EN MATERIAAL Yves Berth/Quintus Lebeuf
VERANTWOORDELIJKE AFGEVAARDIGDENGezocht!
GERECHTIGD CORRESPONDENT Marc De Walsche