Trainers / trainingen 2020-2021

Categorie Trainer Training 1 Training 2
A-ploegKoen De Bie di: 19u30-21u00 do: 19u30-21u00
BeloftenFilip Bautersdi: 19u30-21u00 do: 19u30-21u00
U21 Geert Claeys ma: 19u15-20u45wo: 19u15-20u45
U17 Tim De Baets di: 18u15-19u45 do: 18u15-19u45
Jordy Martens
U13 Marc Schampma:18u45-20u00 vrij: 18u00-19u15
Dylan Verhelst
U12 Wesley Martens di: 18u00-19u15 do: 18u00-19u15
U11 Bart Neirinck ma: 18u30-19u45 wo: 18u30-19u45
U10 Kurt de Meester di: 18u00-19u15 do: 18u00-19u15
U9 Koenraad Georges ma: 18u00-19u15 wo: 18u00-19u15
U8A Nathan Dhont ma: 18u00-19u15 wo: 18u00-19u15
U8BGEZOCHT! ma: 18u00-19u15 wo: 18u00-19u15
U7 Steven de Wever ma: 18u00-19u00 do: 18u00-19u00
U6Dimitri Gaytant di: 18u00-19u00 vr: 18u00-19u00
U5Marianne Lemmensdo: 18u00-19u00(indoor in de winter)
KeepersHarry Milandi: 18u00-19u45