Trainers / trainingen 2020-2021

Categorie Trainer Training 1 Training 2
A-ploegKoen De Biedi: 19u30-21u00 do: 19u30-21u00
BeloftenFilip Bautersdi: 19u30-21u00do: 19u30-21u00
U21 +U17Geert Claeysma: 19u30-21u00wo: 19u30-21u00
U13Dylan Verhelstma:18u30-19u45vrij: 18u15-19u30
U12Wesley Martensdi: 18u00-19u15do: 18u00-19u15
U11Bart Neirinckma: 18u30-19u45wo: 18u30-19u45
U10Kurt de Meesterdi: 18u00-19u15do: 18u00-19u15
U9Koenraad Georgesma: 18u00-19u15wo: 18u00-19u15
U8AMartens Jordyma: 18u00-19u15wo: 18u00-19u15
U8BLieven De Biema: 18u00-19u15 wo: 18u00-19u15
U7Steven de Weverma: 18u00-19u00do: 18u00-19u00
U6De Bouvre Cedricdi: 18u00-19u00vr: 18u00-19u00
U5Marianne Lemmensdo: 18u00-19u00(indoor in de winter)
KeepersHarry Milandi: 18u00-19u45