Trainers / trainingen

Categorie Trainer Training 1 Training 2
U21 Quintus Lebeuf ma: 19u30-21u00 wo: 19u30-21u00
U17 Tim De Baets di: 18u15-19u45 do: 18u15-19u45
U15 Andy De Baere wo: 19u15-20u30 vr: 18u00-19u00
U12 Marc Schamp di: 18u30-19u45 vr: 18u15-19u30
U11 Wesley Martens di: 18u00-19u15 do: 18u00-19u15
U10 Bart Neirinck ma: 18u30-19u45 wo: 18u30-19u45
U9 Kurt De Meester ma: 18u00-19u15 wo: 18u00-19u15
U8A Koenraad Georges ma: 18u00-19u15 wo: 18u00-19u15
U8BNico De Poorter
U8CGezocht!
U7 Nathan Dhont ma: 18u00-19u00 wo: 18u00-19u00
U6Steven De Wever wo: 18u00-19u00 vr: 18u00-19u00
U5Marianne Lemmensdo: 18u00-19u00(indoor in de winter)