Afgelopen seizoen kende een bruusk einde met het stopzetten van de competitie en de trainingen half maart wegens de wereldwijde corona epidemie. Gelukkig weet men momenteel dit virus in te dijken en kunnen we vooruitkijken en ons voorbereiden met de start van het nieuwe competitieseizoen.

Het zal geen normale start zijn want er zullen tegen die tijd nog steeds maatregelen van kracht zijn.
Wat die maatregelen gaan betekenen delen we jullie mee in de laatste week van juli.

Trainingen en voorbereiding

Wat wel vast staat is dat de trainingen kunnen starten voor alle leeftijdscategorieën in de eerste week van augustus en dat we nu al tornooien en/of oefenwedstrijden inplannen tijdens de weekends van 15-22 en 29 augustus. Wie wanneer zal trainen dit seizoen is te vinden op onze website www.kvvzomergem.be. De competitie gaat van start in het weekend van 5 september.

Trainers

Op een extra trainer voor U7 & U8 na hebben we voor elke categorie een trainer kunnen aanstellen. We verwelkomen nieuwe trainers en danken onze aanblijvende trainers voor hun vertrouwen in onze club. Welke trainer er aangesteld is voor jouw groep is te vinden op onze website. Naast de gebruikelijke trainingsmomenten zal er voor de onderbouw en middenbouw ook dit seizoen opnieuw techniektraining georganiseerd worden vanaf de maand september. We zullen hierover tijdig communiceren hoe we dit gaan inplannen.

Lidgeld

Het jeugdbestuur dankt voor jullie solidariteit bij het afsluiten van vorig seizoen en voorziet op deze manier geen stijging van het lidgeld en kiest terug voor de 160,00€ lidgeld en het verplichte 65,00€ kledijpakket georganiseerd door de club en Brandsfit.

*Het lidgeld (voor U6 tem U21) zal 225€ (205€ voor het 2e kind uit hetzelfde gezin) bedragen.
*voor U5 spelertjes is het lidgeld 75€ (geen kledij inbegrepen maar wel tegen betaling indien gewenst te bestellen)
→ bij het lidgeld is dit seizoen inbegrepen: wedstrijdkledij, trainingsmomenten, 1 consumptie bij thuiswedstrijden, kledijpakket twv. 65,00€ catalogusprijs en een ongevallenverzekering via de KBVB.

We vragen u om vanaf nu het volledige bedrag/lidgeld over te schrijven vanaf heden en vóór zaterdag 25 juli 2020
op het rekeningnummer BE89 7360 2297 1785 met vermelding van de naam van uw kind en de leeftijdscategorie (bv: Lidgeld/Jan De Smet/ U11 ).
*KORTING -20,00€ voor een 2de kind uit hetzelfde gezin (n.v.t. indien een U5-spelertje)
*KORTING tot -30,00€ via een attest van jullie aangesloten ziekenfonds, te ondertekenen via onze club. (zie de werkwijze hiervan op onze website bij “info” https://www.kvvzomergem.be/ziekenfondsattest/)