Info

Start trainingen maandag 26 oktober 2020


Beste ouders en spelers,

na lang beraad in het jeugdbestuur en na verschillende consultaties hebben we beslist om de adviezen te volgen van de experten en starten we de jeugdtrainingen terug op vanaf nu maandag 26 oktober 2020.

We hebben er wel voor gekozen om de trainingsmomenten te spreiden zodat we niet te veel met andere bubbels/leeftijden in contact komen. Elk team zal twee keer per week kunnen trainen.

Het aangepast trainingsschema kan je hieronder vinden.

Wat de competitiewedstrijden betreft hebben we besloten om voorlopig niet meer verder aan te treden in competitie met onze jeugdteams tot 9 november 2020. Het was al niet evident zonder kleedkamer, douche en kantine maar nu laat men ook maar één ouder meer toe, scheidsrechters komen liever niet om geen risico te nemen en al reeds meer dan de helft van onze omliggende clubs trokken zich al terug uit competitie wat er voor zorgt dat nog niet de helft van onze teams een tegenstander zouden hebben in het weekend.

We zijn afwachtende wat VoetbalVlaanderen komende woensdag beslist, als we de persberichten mogen geloven ligt de tijdelijke stopzetting van de competities zeker op tafel.

We houden jullie alvast op de hoogte, vergeet onze Facebookpagina niet te consulteren voor de laatste updates.

De trainingen

Eerst en vooral willen we de trainers en het jeugdbestuur bedanken om dit mogelijk te maken, het is geen evidentie om in deze bijzondere tijden “vrijwillig” trainingen te organiseren. Vandaar dat we blijven vragen om de regels op de club maar ook tijdens je andere tijdsbesteding te blijven respecteren a.u.b.!

Spelers of ouders van spelers die liever hebben dat hun kind niet komt sporten zijn niet verplicht om deel te nemen aan onze trainingen. We hebben alle begrip hiervoor. Iedereen moet dit voor zichzelf uitmaken. Volgens verscheidene instanties is het aan te raden om te sporten en volgens de virologen is de kans wel heel klein om outdoor besmetting op te lopen. Vandaar dat men ook via allerlei kanalen blijft aandringen om de jeugd verder te laten sporten en al zeker outdoor!

KVV Zomergem zal alles in het werk stellen om alles veilig te laten verlopen en hoopt natuurlijk het verdere seizoen door te komen zonder verdere besmettingen.

Er kunnen telkens 3 teams per avond trainen, 1 team op het kunstgras, de andere 2 teams krijgen elk de helft van ons B-terrein. Allen starten en eindigen op verschillende uren.

De regels

– geen ouders of andere familieleden toegelaten op de training (ook niet voor U5)
  Voor de jongste leeftijden zal de trainer zich ontfermen over de kinderen bij aankomst aan de ingang
– geen carpooling a.u.b. (ook niet met een cabrio)
– wie met de fiets komt of te voet zorgt dat hij opvalt in het verkeer (vroeg donker!)
– wie met de wagen komt matigt zijn snelheid en blijft bij de wagen als zijn kind aan het uitstappen is, we willen absoluut vermijden dat er teveel ouders aan onze ingang vertoeven.
– Vanaf U13 draagt men een mondmasker voor en na de training, ouders die hun kind komen afzetten dragen een mondmasker
– spelers en trainers handen ontsmetten aan de ingang (indien niet mogelijk: bij de trainer)
– trainers dragen een mondmasker op de accommodatie, ook tijdens de training en ontsmetten na de training hun trainersmateriaal
– spelers verzamelen op het terrein waar de trainer het vraagt, sportassen op de tribune op aangeduide plaats
– wie ziek is of Covid-symptomen heeft blijft thuis a.u.b. 
– wie positief getest zou worden of in quarantaine moet gaan brengt de TVJO op de hoogte (tvjo.vvzomergem@hotmail.com), dit zal zeer discreet behandeld worden en is noodzakelijk om alles te kunnen opvolgen en in het belang van iedereen.
– geen gebruik van kleedkamers, toiletten, douches & kantine
– spelers gaan niet binnen in het ballenhok of materiaalhuis
regenweer … om 17u00 zal buienradar geraadpleegd worden, indien er regen voorspeld is zal er niet getraind worden! Ook bij een waterig veld zal de training gestaakt worden omdat er geen douche- of omkleedvoorziening is. Dit zal elke dag om 17u00 ongeveer op onze facebookpagina geplaatst worden
-we vragen dat alle spelers hun eigen gevulde drinkbus/fles mee brengen.

*U17 & U21 worden na 1 november toegevoegd

Sportieve groeten,
Jeugdbestuur KVV Zomergem
https://www.facebook.com/kvvzomergem.demickeys
Kvvzomergem.be

TROOPER: als je online aankoopt zoek onze vereniging op www.trooper.be  “KVV Zomergem” klik ons aan en klik door naar de website waar je je aankopen wil doen.

Info 2020-2021

Afgelopen seizoen kende een bruusk einde met het stopzetten van de competitie en de trainingen half maart wegens de wereldwijde corona epidemie. Gelukkig weet men momenteel dit virus in te dijken en kunnen we vooruitkijken en ons voorbereiden met de start van het nieuwe competitieseizoen.

Het zal geen normale start zijn want er zullen tegen die tijd nog steeds maatregelen van kracht zijn.
Wat die maatregelen gaan betekenen delen we jullie mee in de laatste week van juli.

Trainingen en voorbereiding

Wat wel vast staat is dat de trainingen kunnen starten voor alle leeftijdscategorieën in de eerste week van augustus en dat we nu al tornooien en/of oefenwedstrijden inplannen tijdens de weekends van 15-22 en 29 augustus. Wie wanneer zal trainen dit seizoen is te vinden op onze website www.kvvzomergem.be. De competitie gaat van start in het weekend van 5 september.

Trainers

Op een extra trainer voor U7 & U8 na hebben we voor elke categorie een trainer kunnen aanstellen. We verwelkomen nieuwe trainers en danken onze aanblijvende trainers voor hun vertrouwen in onze club. Welke trainer er aangesteld is voor jouw groep is te vinden op onze website. Naast de gebruikelijke trainingsmomenten zal er voor de onderbouw en middenbouw ook dit seizoen opnieuw techniektraining georganiseerd worden vanaf de maand september. We zullen hierover tijdig communiceren hoe we dit gaan inplannen.

Lidgeld

Het jeugdbestuur dankt voor jullie solidariteit bij het afsluiten van vorig seizoen en voorziet op deze manier geen stijging van het lidgeld en kiest terug voor de 160,00€ lidgeld en het verplichte 65,00€ kledijpakket georganiseerd door de club en Brandsfit.

*Het lidgeld (voor U6 tem U21) zal 225€ (205€ voor het 2e kind uit hetzelfde gezin) bedragen.
*voor U5 spelertjes is het lidgeld 75€ (geen kledij inbegrepen maar wel tegen betaling indien gewenst te bestellen)
→ bij het lidgeld is dit seizoen inbegrepen: wedstrijdkledij, trainingsmomenten, 1 consumptie bij thuiswedstrijden, kledijpakket twv. 65,00€ catalogusprijs en een ongevallenverzekering via de KBVB.

We vragen u om vanaf nu het volledige bedrag/lidgeld over te schrijven vanaf heden en vóór zaterdag 25 juli 2020
op het rekeningnummer BE89 7360 2297 1785 met vermelding van de naam van uw kind en de leeftijdscategorie (bv: Lidgeld/Jan De Smet/ U11 ).
*KORTING -20,00€ voor een 2de kind uit hetzelfde gezin (n.v.t. indien een U5-spelertje)
*KORTING tot -30,00€ via een attest van jullie aangesloten ziekenfonds, te ondertekenen via onze club. (zie de werkwijze hiervan op onze website bij “info” https://www.kvvzomergem.be/ziekenfondsattest/)