Medische verzorging bij blessure

Deze lijst verhaalt de juiste werkwijze en volgorde voor de jeugdspelers van KVV Zomergem:

 • Elk ernstig ongeval moet binnen de 48 uur gemeld worden PERSOONLIJK aan de GC (zie onderaan)
 • Vraag aan de club een aangifteformulier (afgevaardigde, kantine, GC) of  via deze link
 • Uw dokter vult het gedeelte “Medisch Getuigschrift” in
 • U kleeft een vignet van de Mutualiteit in de grote rechthoek van het document op het gedeelte “aangifte van een ongeval”
 • U bezorgt het formulier PERSOONLIJK aan de GC, uiterlijk 7 werkdagen na de datum van het ongeval, geef een woordje uitleg bij het gebeurde
 • De GC vult het gedeelte “aangifte van een ongeval” in en verzendt het naar de KBVB
 • Het ongeval moet uiterlijk 21 werkdagen na de datum van het ongeval op de KBVB toegekomen en gekend zijn
 • Indien er voor het slachtoffer een hospitalisatie nodig is moet U kiezen voor een gemeenschappelijke kamer
 • Indien er een verlenging of aanvraag voor kiné enige tijd later bijkomt moet er een bijkomende procedure uitgevoerd worden (cf. GC)
 • U in betaalt in eerste instantie zelf de kosten voor de dokter, apotheek, etc. (opgepast bij de apotheek een factuur vragen, kasticket is onvoldoende)
 • U waarschuwt uw mutualiteit; zij zullen alle onkosten verzamelen op één nota
 • Neem een kopie van alle rekeningen
 • Na een tijdje ontvangt U van de GC een formulier van de KBVB, waarop alle door de KBVB aanvaardde voorwaarden staan, lees dit aandachtig
 • Bij genezing moet U uw dokter dat formulier laten tekenen, vraag ook een attest van genezing, te overhandigen aan de trainer bij herneming van de voetbalactiviteiten
 • Dan moet U de mutualiteit inlichten en de onkostennota opvragen
 • U bezorgt alle nodige originele documenten PERSOONLIJK aan de GC die ze zal nazien en opsturen naar de KBVB
 • Na enige tijd ontvangt U via de club de afrekening (de KBVB rekent ongeveer 10 EUR dossierskosten aan)

Contact

Kinesist